28-06-11

Databasecrash

Woord van de dag heeft een databasecrash gehad, waardoor er data van 3 weken verloren is gegaan.

Misschien wou iedereen stemmen? En dit is de crash?

Ik zelf heb 2 jaar geleden een databasecrash gehad, een beroerte noemt dat! De data van mijn moedertaal was helemaal vernietigd. Nu is mijn database bijna hersteld. Er is nog wel vertraging, bepaalde netwerken zijn door geknipt.

26-06-11

Woord van de dag

Je kan nog stemmen ... het woord 'Afasie' had score 7.7.  Ik heb gestemd gisteren (78 stemmen - mijn cijfer: 10). Je kunt ook meestemmen ... en hoger scoren ... je kan het ook saboteren natuurlijk Knipogen

Doe je mee?

http://www.woordvandedag.nl/Woord/Afasie

Top 20 ... pagina 19 van 120. (Het kan veranderen hee ... ondertussen ... gecrasht?)

afasie.jpg

25-06-11

Het grote publiek bewust maken ...

Vraag: Kun je je moedertaal verliezen?

Antwoord: Nee dat lijkt me niet, je moedertaal is de taal waar je in denkt. En denken blijf je altijd doen, tenzij je hersendood bent.

Dit was een goeie vraag, dat antwoord was niet juist. Het bestaat spijtig genoeg wel. Veel mensen weten niet dat 'afasie' bestaat en ook niet wat het betekent.

Het één zeggen, het andere bedoelen: voor mensen met afasie is dit dagelijkse realiteit. Dit is een slogan bij de propaganda van www.afasie.nl , de bedoeling is om het publiek grootschalig te confronteren met deze realiteit. Want het wordt hoog tijd dat er voor deze taalstoornis meer begrip en erkenning komt.

Nog leuk ... Woord van de dag - dat was op zaterdag 12 april 2008. (Toen had ik geen afasie en wist niet dat het bestond).

Een reactie: 'Ik volg de richting Secretariaat-Talen en ik hoop dat ik nooit met afasie te maken ga krijgen, wat ik übrigens niemand toewens!'