20-07-11

Studie over woordassociaties

Wil je meedoen bij deze studie over woordassociaties ... het duurt ongeveer tien minuutjes (of minder). Voor mij is het een toffe oefening!

http://www.kuleuven.be/lsa/associations/

Ik lees het woord, ik zie gevoelens en beelden, associaties ... maar het is moeilijk om die woorden te vinden en dan nog op te schrijven.

17-07-11

Neuromodulatie: stroom als medicijn

Ik reed naar Limburg, voordracht over Neuromodulatie.

Het was interessant, nieuw voor mij.

Neuromodulatie houdt in dat er magnetische of elektrische stroom wordt gestuurd naar gebieden of netwerken in de hersenen die klachten veroorzaken. Ze doen momenteel studies rond de behandeling van taalstoornissen zoals afasie en stotteren. Neuromodulatie staat op dit moment nog helemaal in de kinderschoenen. Er zijn al een tiental personen getest en behandeld en ze hebben positieve resultaten, ze praten veel vlotter en hebben minder woordvindingsproblemen . Dus we hopen op meer! Er zijn nog kandidaten nodig, dus als je interesse hebt, het is nu (nog?) betaalbaar vermits het studies zijn.

Wat doen ze? Er zijn testen die de  activiteiten in de rechterhersenen onderdrukken. De linkerhersenen krijgen dan kans om te werken, hun linkerhersenen (en dus hun taalcentrum) worden beter gebruikt. Het is zoiets als kinderen met een lui oog, ze zijn geholpen door het goede oog af te plakken. Eigenaardig hee! Er zijn ook testen die de activiteiten in de linkerhersenen vergroten. Tot nu toe zijn er meer resultaten maar er is meer risco. De behandeling is een aantal beurten (herhalingen) van 20 minuten, het doet een beetje pijn. Maar het werkt?!


Interessante artikels over neurologie / neuromodulatie:

http://www.maguza.be/alle-onderwerpen/p/detail/neurologie

Interessant, wat is interessant? ... Iedereen denkt anders ... een paar reacties:

Wij zouden met 2 personen willen inschrijven voor de samenkomst. Mijn vrouw is rechts verlamd en lijdt aan afasie. Daarom ook onze interesse voor nieuwe behandelingsmethoden.

Ik heb voor hem opgezocht wat Neuromodulatie inhoud, doch hij wil het zelfs niet lezen op het internet “ hij wordt daar nog zieker van”.

07-07-11

Mijn tweede leven is nu twee jaar oud!?

Joepie ik leef nog!

Een feestje misschien?

beroerte.jpg

Na een beroerte ben je niet meer wie je was, terwijl je nog wel hetzelfde lijkt.

Campagne 2010 - De Hersenstichting

01-06-11

Magic

Ik heb een tag gemaakt over alles wat ‘magic’ is, gevoelens hebben die er niet zouden mogen zijn. Schaamte, schuld, verliefdheid, zin hebben in aandacht, verslaving, zin in seks.

Waarheid, durven en doen?

Waarom verandert het karakter na een beroerte? Veranderingen over ontremming, egocentrisme en veranderde seksualiteit. Hier is een interessante link, je kunt het downloaden: Zorgwijzer Karakterveranderingen

Eerlijk gezegd, geef ik mezelf figuulijk bloot, ik vertel alles op mijn blog. Dus ja, ik ben veranderd, ik ben heel open, zonder enige terughoudendheid?

Nog een interessante link: seksuele problemen die onstaan na een herseninfarct.

Bij mij lijkt het een beetje ‘Een niet te stillen honger naar seks’. Zomaar zin hebben in seks, dat is ambetant. Ik geloof in God, seks is bedoeld voor voortplanning, en ik geloofde dat. En nu ben ik veranderd en ik heb veel meer zin in seks. Mannen denken om de paar minuten aan seks. Ik ben een vrouw, bij mij is het minder dus … ik ben nog altijd normaal.

Het begrip egocentrisch betekent niet veel meer dan dat je gelooft dat de wereld om jou draait. Jawel, ik ben meer egocentrisch dan vroeger. Vroeger deed ik alles voor iedereen en nu doe ik wel dingen voor mezelf. Eigelijk ben ik normaler geworden.

Een orgasme, weet je, ik heb zelden een orgasme gekregen voor mijn cva. Tijdens seks na mijn cva krijg ik gemakkelijker een orgasme. Ik droom tijdens de seks met mijn man, een beetje egocentrische droomseks. Ik doe alsof ik heel mooi ben ... Het is een droom, ik ben trouw, ik ben niet mooi, ik ben dik en oud. Maar fantasie heb ik nog of eindelijk?

ik.jpg

Nog een interessante link

06-05-11

Als je het niet hebt meegemaakt … in cijfers.

Ik heb afasie gekregen door een cva, ik wist niet eens dat dat woord bestond. Ik kon niet meer communiceren.

Ongeveer 20 tot 30.000 mensen in België hebben afasie, het wordt hoog tijd dat er voor deze taalstoornis meer begrip en erkenning komt. En er is ook onwetenheid.

Maar …

 

Er zijn ook 100.000 mensen in België die stotteren. Deze aandoening komt met name voor bij mannen. Iemand die zei (uit de humo): ‘Het is slopend, het tast op alle vlakken je levenskwaliteit aan. Ik betwijfel of buitenstaanders dat correct kunnen inschatten.’

 

Er zijn ook ongeveer 20 tot 30.000 mensen in België die aan CVS lijden. En wat is CVS? CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) of ME (myalgische encefalomyelitis) is een chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door o.a. abnormale vermoeidheid. Een persoon zei: ‘Als je dit niet hebt meegemaakt heb je er geen idee van hoe vreselijk moe je dan bent.’

 

Er zijn ook 300.000 mensen in België die fibromyalgie lijden. Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom bestaande uit algemene spierpijn en spierstijfheid. Deze aandoening komt met name voor bij vrouwen. Soms hebben ze weinig pijn, doen veel en dan moeten ze in bed blijven door extreme pijn en vermoeidheid. Voor buitenstaanders is het moeilijk te begrijpen.

 

En in België zijn er 15 tot 20.000 mensen die Posttraumatische dystrofie (PD) of complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) lijden. Onverklaarbare chronische pijn van een kwetsuur die al zou zijn hersteld. Het is dan ook een onbegrepen aandoening.

 

De maatschappij heeft weinig erkenning en onbegrip voor beperkingen die niet zichtbaar zijn. Alleen als je het zelf hebt meegemaakt dan weet je het. (Of alleen lotgenoten begrijpen elkaar).

 

(er zijn nog andere tientallen aandoeningen: migraine, diabetes, allergie, hernia,…)

(cijfers uit internet ...)

04-08-10

Afasie

Er is heel veel informatie ivm afasie en cva op internet. Heel veel kwantiteit en ik kan dat allemaal niet lezen. Sommige documenten zijn te moeilijk voor mij (ik kan niet goed lezen), sommige zijn nog niet specifiek genoeg of niet duidelijk. Dit document is kort, ordelijk en duidelijk, en toch voldoende specifiek. Dit document heb ik per ongeluk gevonden, dit is relevant en heeft kwaliteit, vind ik Knipogen

hersenen.jpg

Wat had ik? Ik had veel taalproblemen - gemengde afasie.

COMMUNICATIE
Het vermogen dingen te zeggen, te schrijven en gesproken en geschreven taal te begrijpen is essentieel voor de communicatie. Een stoornis in de communicatie wordt aangeduid als een afasie. Een taalstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van bepaalde hersendelen. Er zijn vele soorten afasie, de meest bekenden zijn:

Ja dat had ik. Ik heb het nog een beetje, ik ben al veel beter.

Broca’s afasie (motorische of expressieve afasie)
Stoornis in het zich verbaal uitdrukken
Beschadiging van een gebied in de linker hersenhelft (gebied van Broca), Mensen met deze afasie kunnen geen grammaticale verbanden uitdrukken en gebruiken geen functiewoorden (bijvoorbeeld bijvoeglijke naamwoorden en lidwoorden). Ze spreken in telegramstijl, maar kunnen taaluitingen wel goed begrijpen.

Ja dat had ik.

Ik sprak in telegramstijl en gebruikte geen functiewoorden (werkwoorden, lidwoorden, …).

 

Maar ik was nog erger, ik begreep de taal niet.

Wernicke afasie (receptieve of sensorische afasie)
Beschadiging van een gebied in de linker hersenhelft (gebied van Wernicke). De beschadiging leidt vooral tot een gebrekkig begrip van taal. Mensen met deze afasie spreken vloeiend, maar de gevormde zinnen hebben hun betekenis verloren.

Ja dat had ik.

Ik begreep de taal niet.

 

Maar ik was nog erger, ik kon niet vloeiend spreken.

Conductie afasie
Beschadiging van de zenuwcellen die de gebieden Broca en Wernicke met elkaar verbinden. Mensen met deze afasie kunnen taal produceren en begrijpen, maar kunnen niet herhalen wat ze kort daarvoor hebben gehoord.

Ja dat had ik.

Ik kon niet herhalen wat ik had gehoord.

 

Maar ik was nog erger, ik kon niet goed taal produceren en begrijpen.

Auditieve afasie
Een hersenbeschadiging in de hersenbalk of in de zenuwen die de prikkels uit de oren verder verwerken. Hierdoor is taalbegrip via het gehoor onmogelijk, terwijl van doofheid geen sprake is. Gelezen teksten kunnen wel worden begrepen.

Ja dat had ik.

Ik begreep de taal niet via het gehoor.

 

Maar ik was nog erger, ik begreep gelezen teksten ook niet.

Alexie of visuele afasie
Beschadiging van de verbinding tussen het gebied van de cortex dat prikkels van de ogen verwerkt en de taalgebieden. Hierdoor kan geschreven tekst niet worden herkend. Gesproken tekst kan wel worden begrepen.

Ik kon wel lezen, technisch lezen.

Maar ik begreep teksten niet.

Agrafie
Schade aan de uitstulping in de linker hersenhelft.
Stoornis in het schriftelijk taalgebruik.

Ik kon schrijven. Maar ik schreef in telegramstijl.

Parafasie
Foutieve weergave van een woord. Kan verwant zijn in klank, betekenis of onbegrijpelijk zijn.

Een voorbeeld: iemand zegt tafel, wanneer hij stoel bedoelt.

Ik had het (en soms nog altijd).

Aprosodie
Stoornis in begrip/gebruik van intonatie en gevoelswaarde van de taal

Deze stoornis heb ik niet, denk ik? 

Anomie
Stoornis in het benoemen, bij intacte herkenning. Kan beperkt zijn tot specifieke zaken zoals bijvoorbeeld kleuren.

Deze stoornis heb ik niet, denk ik?

03-08-10

Woorden

Als ik 'nieuwe' woorden een paar keer lees en probeer te gebruiken dan gaat het beter. Ik vergroot mijn woordenschat en dat is ook mijn bedoeling natuurlijk. Een jaar geleden heb ik al mijn woordenschat verloren, mijn database was gecrasht of mijn hersenen waren beschadigd en serieus!

Op internet: Een Nederlandstalig kind beschikt op vierjarige leeftijd receptief over ongeveer 3200 woorden. Tot en met hun achtste jaar komen daar ongeveer 600 woorden per jaar bij, van hun negende tot hun twaalfde tussen de 1700 en 3000 per jaar, zodat ze op twaalfjarige leeftijd ongeveer de beschikking over 17.000 woorden hebben. Voor een volwassene zijn dat zo'n 50.000-70.000 woorden.

Mijn zoon (12 jaar) praat veel vlotter dan ik - dus ik zit nog niet aan 17.000 woorden. Volgend jaar misschien???

Gelukkig heb ik nog plaats in mijn hersenen ... Op internet: Mensen kunnen 'volledig' herstellen na, bijvoorbeeld een beroerte. Dit is te danken aan de plasticiteit van de hersenen: andere zenuwcellen nemen de functie van de verloren cellen over. Dit leidt er gewoonlijk wel toe dat de aard van de informatieverwerking verandert. De nieuwe aanpak is gewoonlijk minder efficiënt dan de oude en kost meer energie.

afasie,broca