12-10-10

Spraakdwang

Ja oke, ik weet dat ik niet goed kan stoppen, ik praat graag! Ik schrijf ook graag, ik blog graag, ik mail graag!

Lotgenoten van de afasiedag vertellen mij dat ik vooral Afasie van Wernicke heb. Ik wist niet juist waarom, ik heb gemengde afasie, maar vooral Afasie van Broca: ik had woordvindingsproblemen en praatte niet vloeiend en had een telegramstijl ... nu gaat het veel beter, ik heb heel veel geoefend en ik praat vrij vlot nu!

Nu ik praat teveel, het noemt spraakdwang (Logorrhoea), typische kenmerken van Afasie van Wernicke. Heel raar, ik heb juist heel veel gepraat, heel veel geoefend en vandaar is mijn Afasie van Broca kenmerken bijna weg! Wernicke heeft Broca geholpen?

Ik heb mijn blog nog eens gelezen, bij week 2 tot 5 heb ik 'heel veel gepraat' en dus had ik wel zoiets als 'spraakdwang' ... ik heb het nu pas erkend dat ik dat had (en nog een beetje heb). Ik heb mijn blog geüpdated en heb een tag 'spraakdwang' erbij gecreëerd. Ik leer over mijn eigen.

Woordenboek

Afasie van Wernicke Kenmerken: Deze personen spreken heel vloeiend. Ze zijn geneigd om steeds maar door te praten (spraakdwang). Het taalbegrip is zwaar tot zeer zwaar gestoord. Ze begrijpen niet goed wat anderen zeggen. Ze verbeteren zichzelf niet.

Afasie van Broca Kenmerken: Deze personen spreken niet vloeiend. Ze spreken in zinnen van 1 à 2 woorden (telegramstijl). Ze hebben ernstige woordvindingsproblemen.

10-10-10

Wie leest mijn blog?

Ik heb niet veel lezers, mijn man leest mijn blog niet (geen interesse?), mijn zus leest het soms, mijn logopediste heeft in het begin een stukje gelezen maar ik doe geen logopedie meer. Familie, vrienden en collega's heb ik mijn blog niet gegeven, mijn blog is anoniem (Afa is mijn pseudoniem) , het gaat teveel over mijn problemen: mijn taalproblemen en mijn karakterveranderingen ... vandaar?!

Sommige medebloggers en lotgenoten lezen mijn blog misschien wel?

Veel lotgenoten hebben afasie en veel van hen kunnen niet lezen of niet goed lezen. Na een paar regels zijn ze soms al moe of ze begrijpen niet alles. Afaticus* begrijpen de korte en eenvoudige zinnen beter dan samengestelde zinnen.

In het begin kon ik geen eenvoudige zinnen maken, ik gebruikte alleen zelfstandige woorden, die werkwoorden, die lidwoorden, die voorzetsels (in, op, uit, ....) dat snapte ik niet. Jas ... kapstok, daar kon ik zelf geen zin van maken ... jas in de kapstok? De jas hangt aan de kapstok. Waarom 'hangen', dat is toch een moeilijk werkwoord. En waarom 'aan', het kan toch in of op zijn? 

Nu schrijf ik al veel beter, die eenvoudige zinnen gaan al heel goed, ik begin aan samengestelde en moeilijkere zinnen. Dus ik schrijf vlotter en de tekst voor goede lezers is minder saai. Nu voor afaticus is het soms te moeilijk en mijn lezers die afasie hebben, haken af. Ik schrijf ook teveel, ik kan niet goed stoppen of mijn rem werkt niet meer en ik ben altijd over mezelf aan het schrijven.

Ik lees nog niet zo goed, ik moet mij concentreren, ik moet hardop lezen anders begrijp ik de tekst niet. Een tijdschrift lezen was vroeger ontspanning, nu is het zwaar. Alleen teksten die ik interessant vind, lees ik, de andere teksten lees ik niet, te moeilijk. Wat mij boeit? Teksten ivm afasie, lotgenoten, emoties, neurologie, CVA,.... , mijn nieuwe hobby zeker? Ik wil weten waarom ik dat heb. Ik krijg ook graag e-mails van lotgenoten, en ik antwoord.

En ik werk al, ik moet ook wel e-mails lezen van mijn werk, dat gaat ook vrij goed. Maar soms word ik ambetant van lange e-mails of een hele ketting van e-mails. Pfff... daar word ik al moe van. Ik heb ook opwarming nodig, de eerste zinnen zijn moeilijk en dan gaat het vlotter, het is precies of ik mijn woordenschuif in mijn hersenen niet vind, als ik de schuif heb gevonden dan doe ik de schuif open en dan gaat het veel vlotter.

Ook praten is moeilijk, ik heb ook moeite om op gang te komen.

Ik schrijf ook dingen die niet boeiend zijn,  bijvoorbeeld:  een bed opmaken, een laken plooien, het kussen in de kussensloop steken, ... zijn alledaags, maar voor mij zijn dat moeilijke zinnen. Ik kan bedden opmaken (ik heb geen apraxie) maar hoe moet ik dat zeggen of schrijven. Dus soms schrijf ik saaie teksten en dan heb ik weinig lezers.

Mijn blog is voor mezelf, ik oefen en schrijf veel, ik doe dat ook wel graag. Ik blog veel over mijn taalproblemen maar ook over onbegrip, boos worden, ruzie, emotie , ik ben veel emotioneler dan voor mijn beroerte. Ik schrijf mijn frustratie af, in plaats van naar een psycholoog te gaan Knipogen

Soms krijg ik reacties en dan ben ik wel blij dat iemand mijn blog leest. Sommige afaticus sturen de link van mijn blog door naar andere afasie patienten, partners of familieleden, en dat vind ik prettig. Toch iemand die mijn blog leest!

Een paar reacties:

Ik vind uw verslag heel goed ik heb een beetje bij beetje gelezen want ik kan niet zo veel lezen in een keer maar het is mij gelukt.

Zeg? Ik zou graag jou blog voorstellen aan alle leden van de Afasie. Zodat ze jou blog eens kunnen lezen. Is dat geen probleem? Ik vind het moedig dat je dat doet. De energie die je geeft op deze blog zal wel de vruchten plukken.

Fijn dat je al je bevindingen op pc neerpent, dit verschaft enorm veel steun aan andere die hetzelfde meemaken als jij. Wij denken steeds aan onszelf en de reacties van naasten ( onbegrip, boos worden ) maar de nieuwe patienten kampen ook met dit fenomeen vandaar dat ik het blog reuze vind.

Ik heb gekeken naar jou blog en ik moet zeggen dat ik jou verhaal hoe ken. Ik heb ook veel problemen om mijn woorden te vinden. Als ik het juiste woord niet vind dan zoek ik een andere woord die ongeveer de zelfde is . Maar het gevoel is weg dat ik wilde geven met het woord die ik niet vond. Versta je het? Bij mij is het ook zo dat er soms ruzie omdat ik het woord om een andere manier zeg. Bv. Een woord met een bevel. Ik bedoeld dat niet, maar er komt anders over.

Zo goed schrijven op blog kan ik niet, het was mooi. Mag dit verhaal aan de werkgroep doorsturen?

*Afaticus: iemand die lijdt aan afasie, ik dus. Mijn voornaam is Afa en mijn achternaam is misschien Ticus? (grapje)

26-09-10

Impulsief en emotioneel ondoordacht handelen

Impulsief en emotioneel ondoordacht handelen ... dat heb ik meer dan voor mijn beroerte.

Die laatste jaar ben ik zo boos geweest voor futiliteiten, gewoon kleine dingen, kleine woorden maar op de verkeerde 'toon', misverstanden of onenigheden, communicatie problemen (ja ik had afasie) ... en ik ontplofte regelmatig ... meestal was het ruzie met mijn man.

Die laatste jaar ben ik wel echt weg gelopen, ik was gewoon boos voor niks, mijn man begreep mij niet en ik was misschien gewoon niet nodig, ik wou misschien wel dood zijn, ze hebben mij niet graag meer, ... zo van die dingen.

Nu ik verjaarde een week geleden en een vriendin, die ik heel heel graag heb, heeft mij niet gefeliciteerd. Ik voelde mij 'down', ze heeft mij niet graag en ik bleef met mijn emotie zitten en dan ben ik gewoon impulsief en emotioneel ondoordacht een mail gestuurd dat ik geen contacten meer wil hebben. Ik ben wel echt heel stom! Pfff wat heb ik nu gedaan?

04-08-10

Afasie

Er is heel veel informatie ivm afasie en cva op internet. Heel veel kwantiteit en ik kan dat allemaal niet lezen. Sommige documenten zijn te moeilijk voor mij (ik kan niet goed lezen), sommige zijn nog niet specifiek genoeg of niet duidelijk. Dit document is kort, ordelijk en duidelijk, en toch voldoende specifiek. Dit document heb ik per ongeluk gevonden, dit is relevant en heeft kwaliteit, vind ik Knipogen

hersenen.jpg

Wat had ik? Ik had veel taalproblemen - gemengde afasie.

COMMUNICATIE
Het vermogen dingen te zeggen, te schrijven en gesproken en geschreven taal te begrijpen is essentieel voor de communicatie. Een stoornis in de communicatie wordt aangeduid als een afasie. Een taalstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van bepaalde hersendelen. Er zijn vele soorten afasie, de meest bekenden zijn:

Ja dat had ik. Ik heb het nog een beetje, ik ben al veel beter.

Broca’s afasie (motorische of expressieve afasie)
Stoornis in het zich verbaal uitdrukken
Beschadiging van een gebied in de linker hersenhelft (gebied van Broca), Mensen met deze afasie kunnen geen grammaticale verbanden uitdrukken en gebruiken geen functiewoorden (bijvoorbeeld bijvoeglijke naamwoorden en lidwoorden). Ze spreken in telegramstijl, maar kunnen taaluitingen wel goed begrijpen.

Ja dat had ik.

Ik sprak in telegramstijl en gebruikte geen functiewoorden (werkwoorden, lidwoorden, …).

 

Maar ik was nog erger, ik begreep de taal niet.

Wernicke afasie (receptieve of sensorische afasie)
Beschadiging van een gebied in de linker hersenhelft (gebied van Wernicke). De beschadiging leidt vooral tot een gebrekkig begrip van taal. Mensen met deze afasie spreken vloeiend, maar de gevormde zinnen hebben hun betekenis verloren.

Ja dat had ik.

Ik begreep de taal niet.

 

Maar ik was nog erger, ik kon niet vloeiend spreken.

Conductie afasie
Beschadiging van de zenuwcellen die de gebieden Broca en Wernicke met elkaar verbinden. Mensen met deze afasie kunnen taal produceren en begrijpen, maar kunnen niet herhalen wat ze kort daarvoor hebben gehoord.

Ja dat had ik.

Ik kon niet herhalen wat ik had gehoord.

 

Maar ik was nog erger, ik kon niet goed taal produceren en begrijpen.

Auditieve afasie
Een hersenbeschadiging in de hersenbalk of in de zenuwen die de prikkels uit de oren verder verwerken. Hierdoor is taalbegrip via het gehoor onmogelijk, terwijl van doofheid geen sprake is. Gelezen teksten kunnen wel worden begrepen.

Ja dat had ik.

Ik begreep de taal niet via het gehoor.

 

Maar ik was nog erger, ik begreep gelezen teksten ook niet.

Alexie of visuele afasie
Beschadiging van de verbinding tussen het gebied van de cortex dat prikkels van de ogen verwerkt en de taalgebieden. Hierdoor kan geschreven tekst niet worden herkend. Gesproken tekst kan wel worden begrepen.

Ik kon wel lezen, technisch lezen.

Maar ik begreep teksten niet.

Agrafie
Schade aan de uitstulping in de linker hersenhelft.
Stoornis in het schriftelijk taalgebruik.

Ik kon schrijven. Maar ik schreef in telegramstijl.

Parafasie
Foutieve weergave van een woord. Kan verwant zijn in klank, betekenis of onbegrijpelijk zijn.

Een voorbeeld: iemand zegt tafel, wanneer hij stoel bedoelt.

Ik had het (en soms nog altijd).

Aprosodie
Stoornis in begrip/gebruik van intonatie en gevoelswaarde van de taal

Deze stoornis heb ik niet, denk ik? 

Anomie
Stoornis in het benoemen, bij intacte herkenning. Kan beperkt zijn tot specifieke zaken zoals bijvoorbeeld kleuren.

Deze stoornis heb ik niet, denk ik?

03-08-10

Woorden

Als ik 'nieuwe' woorden een paar keer lees en probeer te gebruiken dan gaat het beter. Ik vergroot mijn woordenschat en dat is ook mijn bedoeling natuurlijk. Een jaar geleden heb ik al mijn woordenschat verloren, mijn database was gecrasht of mijn hersenen waren beschadigd en serieus!

Op internet: Een Nederlandstalig kind beschikt op vierjarige leeftijd receptief over ongeveer 3200 woorden. Tot en met hun achtste jaar komen daar ongeveer 600 woorden per jaar bij, van hun negende tot hun twaalfde tussen de 1700 en 3000 per jaar, zodat ze op twaalfjarige leeftijd ongeveer de beschikking over 17.000 woorden hebben. Voor een volwassene zijn dat zo'n 50.000-70.000 woorden.

Mijn zoon (12 jaar) praat veel vlotter dan ik - dus ik zit nog niet aan 17.000 woorden. Volgend jaar misschien???

Gelukkig heb ik nog plaats in mijn hersenen ... Op internet: Mensen kunnen 'volledig' herstellen na, bijvoorbeeld een beroerte. Dit is te danken aan de plasticiteit van de hersenen: andere zenuwcellen nemen de functie van de verloren cellen over. Dit leidt er gewoonlijk wel toe dat de aard van de informatieverwerking verandert. De nieuwe aanpak is gewoonlijk minder efficiënt dan de oude en kost meer energie.

afasie,broca

08-06-10

Flair

030_flair_logoElke week nam ik een Flair van toen ik een tiener was dus ik ben wel een trouwe fan. Elke woensdag namiddag las ik mijn Flair, dat was mijn ontspanning, een half uurtje lezen. Mijn favoriete bladzijde van Flair was 'Mieke Van Maerle'. 

Na mijn beroerte, kreeg ik afasie, ik kon wel lezen maar ik begreep de teksten niet. Nu gaat het beter, ik kan lezen maar ik moet stilletjes hardop lezen en af en toe moet ik de tekst herlezen omdat ik het niet direkt begrijp.

Ik neem de Flair af en toe, misschien één keer per maand, ik moet nog teveel concentreren om de tekst te begrijpen. Voor mij is het geen ontspanning niet meer.

Sommige teksten ivm ´relaties´ zijn heel moeilijk: de vriend van haar vriendin of de ex van zijn vriend,  ...  ik kan sommige teksten gewoon niet volgen, ... Ik heb dus nog steeds moeite met persoonlijke voornaamwoorden (ik, jij, hij, zij, haar, hem, ...).

In de Flair zijn er wel regelmatig artikels van mensen die iets hebben (of iets niet meer hebben) zoals anorexia, depressief, zwaarlijvig, kanker, ... en nog nooit heb ik een artikel gevonden met 'afasie'?

16-05-10

Multitasking

multitaskingTwee dingen tegelijk lukt me niet goed, na mij beroerte.

Ik kan niet lezen als ik een boterham of een snoepje eet. Ik moet ook hardop lezen anders begrijp ik het niet.

Als iemand aan het vertellen is en als ik mijn schoenen aan doe, dan kan ik het gesprek niet volgen.

Als ik werk op de computer en mijn collega begint te praten dan kan ik niet computeren en luisteren tegelijk.

Als ik autorij dan begrijp ik het nieuws op de radio niet.

Als ik boos ben of als ik stress heb dan kan ik niet goed praten, dan vind ik mijn woorden niet meer en mijn zinnen trekken op niks.

Taal is voor mij heel moeilijk, ik moet me echt hard concentreren. Ik heb nog moeite om een vergadering te volgen. Ik kijk niet graag naar een soap of een film op TV omdat ik niet goed kan volgen. Ik kan lezen maar ik moet stilletjes hardop lezen en af en toe moet ik de tekst herlezen omdat ik het niet direkt begrijp.

Mensen vinden dat vrouwen meerdere dingen tegelijk kunnen doen en mannen absoluut niet.  Enkele maanden geleden maakte mijn logopediste een grapje over multitasking, vermits ik niet kan 'multitasken' ben ik geen vrouw niet meer.  Nu ... Ik kan 'multitasken' hoor ... Ik kan veel dingen tegelijk doen, zoals eten koken terwijl ik groenten snij, vlees bakken terwijl ik de vaat uit de afwasmachine haal en de tafel opdek! Mijn kinderen kunnen maar één 'keukenactiviteit' tegelijk doen en ik kan veel dingen tegelijk doen! Ik kan autorijden terwijl ik een boterham opeet of wasgoed plooien terwijl ik snoep (en zo gezond is dat niet).

Dus ik kan wel multitasken! Maar in verband met taal kan ik inderdaad maar met één ding met volledige aandacht tergelijk doen.