05-02-12

Gewoon een anoniem interview: ik weet niet of het een interview is want hij kan niet praten.

Na regen komt zonneschijn. Maar soms blijft het regenen …

De persoon in kwestie kan niet meer praten, is afhankelijk van een rolstoel en is afhankelijk van mensen die hem helpen.

Ja en nee kan hij zeggen maar soms blijft hij ja zeggen terwijl hij nee bedoelt.

Hij is ongeveer zo oud als ik, dus nog jong …

Hij kreeg een CVA een tweetal jaren geleden. Een jaar bleef hij in een revalidatiecentrum: neurorevalidatie maar zonder het gewenste resultaat. Welk toekomstperspectief is er nog … een rusthuis misschien? Hij is nog jong. Een rusthuis is voor bejaarden.

Zijn partner bracht hem mee naar een afasie contactdag. Hij heeft de lotgenoten zien babbelen, de ene stopt niet, de andere spreekt met gebaren, …

Wij hopen dat hij terug kan praten. Ik ga een kaarsje branden …

---

Elke afasie is anders. De ernst van de ziekte hangt af van de mate waarin de hersendelen zijn beschadigd. Sommige mensen begrijpen de taal wel, maar hebben moeite met de zinsopbouw en de juiste woorden te vinden (Broca-afasie of Motorische / expressieve afasie). Andere mensen praten juist heel veel, maar vaak is dit voor diegene die het aanhoort onbegrijpelijk (Wernicke-afasie = Sensorische / receptieve afasie). Het meest voorkomende vorm van afasie is een gemengde afasie, dus met zowel een motorische als een sensorische component. Soms overheerst één van de componenten.

Believe in yourself and you can achieve anything! Bijna altijd is er na het ontstaan van afasie enig spontaan herstel van de taal. Zelden of nooit is dat herstel volledig. Toch is er met veel oefenen, telkens weer proberen en volhouden vaak enige verbetering te verkrijgen.

De commentaren zijn gesloten.