03-11-09

Activiteit tijdens arbeidsongeschiktheid

Ik wilde graag werken maar wat een administratie ... 'gelukkig' kende ik een collega die vroeger ook ziek was geweest - depri of burn-out, en zij gaf mij raad.

Mails:

Afa,

Misschien bel je mij beter eens. Je moet eerst papieren (die je krijgt van de mutualiteit – zullen ook wel op hun website staan – ik ben er persoonlijk om geweest) laten invullen door je werk (HR & baas), dan moet je deze terug bezorgen aan de mutualiteit. Daarna krijg je een goedkeuring (schriftelijk) van de mutualiteit om 50% te werken (zal je wel krijgen). Zonder die goedkeuring kan je niet beginnen (maar dit is enkel een formaliteit). Dan begin je op de overeengekomen dagen (moet op je initieel document ingevuld worden en je moet je daar strikt aan houden). Dan moet je elke maand een ander formulier laten invullen door payroll, zo kunnen ze je loon berekenen en weet de mutualiteit wat ze moeten bijpassen (het schoentje wringt altijd bij het werk – heel moeilijk om die documenten te laten invullen (ik heb het opgegeven). Je krijgt zo een pakje documenten bij de schriftelijke toestemming van de mutualiteit. Je mag ook niet vergeten om elke maand een nieuw ziektebriefje (opgemaakt voor 50%) binnen te brengen bij medical department (zij maken dan een e-form). Misschien kunnen er bij jou verschillende maanden gecombineerd worden op dat ziektebriefje (moet je maar eens vragen aan je dokter). Dus een hele papier winkel (ik werd er een beetje gek van omdat ik bij mijn werk steeds van het kastje naar de muur gestuurd werd). Ik zou alles nog eens moeten nazien of mijn loon nu klopt, maar ik voel me niet zo best en dit is allemaal extra sleur. Alvast veel succes. Als je nog eens lang komt, kan ik je eens die documenten tonen en je nog eens door het proces nemen. Ik ben ook aangeloten bij de CM, dus in principe kun je hetzelfde proces volgen.

Groetjes, K.

----

Hoi K.

Zie mijn vraag / het antwoord. Is het normaal of is het raar?

Dank u, Afa

----

Geachte,

wanneer u een activiteit wenst uit te oefenen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, dient u steeds vooraf toestemming te vragen aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Hier vindt u het aanvraagformulier: (bijlage 'activiteit tijdens arbeidsongeschiktheid') 

Gelieve dit te vervolledigen en via onze CM-brievenbussen terug aan ons te bezorgen. U vermeldt best op de omslag "tav Medische Dienst". Nadien krijgt u de beslissing van de adviserend geneesheer toegestuurd.

Hier vindt u meer info over toegelaten actviteiten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid: (bijlage ziekteverzekering/uitkeringen/ziekte arbeidsongeschiktheid/toegelaten activiteiten)

Met vriendelijke groeten,  CM

----

Aan: CM Onderwerp: Contact formulier CM site

Geachte, Ik werd nog niet opgeroepen door de adviserende geneesheer. Ik heb hersenberoerte gekregen (7/2009) , ik heb afasie maar het gaat vrij goed. Ik zou willen beginnen werken (50%) en een stuk met de mutualiteit zodanig dat ik beter kan revalideren. De bedrijfsdokter is akkoord. Hoe kan ik een afspraak maken met de adviserende geneesheer?

Bedankt, Afa

De commentaren zijn gesloten.