28-08-10

Vakantie

Ik ben terug thuis! Ik heb mijn computer gemist, ik ben blij dat ik nu mag bloggen!

De vakantie was leuk, ik heb maar een paar keer ruzie gemaakt en geweend, goed hee, ik heb mijn best gedaan en mijn man ook.

Ik heb ook een boek gelezen op vakantie! Het boek ‘Zwaluwziek - leven na een herseninfarct’ (Auteur: Anthony Mertens) was heel goed maar iets te moeilijk. De rode draad kon ik volgen maar de stukjes er tussen (jeugdherinneringen) waren moeilijk. De auteur was half verlamd, had dysfagie, dysartrie, alexie, apraxie, orientatie problemen, kon geen lawaai horen en gemakkelijk razend worden … Ik herken mezelf in het boek, ik ween gemakkelijk en word boos of soms razend. Ik voel me schuldiger en ik ben egoistischer, … net zoals de auteur.

Goed boek! (Maar een moeilijk boek).

 

Woordenboek:

Alexie ((a= niet, lexie= lezen): Kan geschreven tekst niet worden herkend.

Apraxie (a= niet, praxie= handelen). Het niet meer weten hoe te handelen.

Dysfagie (dys= niet goed, fagie= slikken): Verlammingen van de kauw- en slikspieren bemoeilijken het eten en drinken.

Dysartrie (dys = niet goed, artrie = uitspreken): Verlammingen van mondspieren bemoeilijken het uitspreken van woorden. 

04-08-10

Afasie

Er is heel veel informatie ivm afasie en cva op internet. Heel veel kwantiteit en ik kan dat allemaal niet lezen. Sommige documenten zijn te moeilijk voor mij (ik kan niet goed lezen), sommige zijn nog niet specifiek genoeg of niet duidelijk. Dit document is kort, ordelijk en duidelijk, en toch voldoende specifiek. Dit document heb ik per ongeluk gevonden, dit is relevant en heeft kwaliteit, vind ik Knipogen

hersenen.jpg

Wat had ik? Ik had veel taalproblemen - gemengde afasie.

COMMUNICATIE
Het vermogen dingen te zeggen, te schrijven en gesproken en geschreven taal te begrijpen is essentieel voor de communicatie. Een stoornis in de communicatie wordt aangeduid als een afasie. Een taalstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van bepaalde hersendelen. Er zijn vele soorten afasie, de meest bekenden zijn:

Ja dat had ik. Ik heb het nog een beetje, ik ben al veel beter.

Broca’s afasie (motorische of expressieve afasie)
Stoornis in het zich verbaal uitdrukken
Beschadiging van een gebied in de linker hersenhelft (gebied van Broca), Mensen met deze afasie kunnen geen grammaticale verbanden uitdrukken en gebruiken geen functiewoorden (bijvoorbeeld bijvoeglijke naamwoorden en lidwoorden). Ze spreken in telegramstijl, maar kunnen taaluitingen wel goed begrijpen.

Ja dat had ik.

Ik sprak in telegramstijl en gebruikte geen functiewoorden (werkwoorden, lidwoorden, …).

 

Maar ik was nog erger, ik begreep de taal niet.

Wernicke afasie (receptieve of sensorische afasie)
Beschadiging van een gebied in de linker hersenhelft (gebied van Wernicke). De beschadiging leidt vooral tot een gebrekkig begrip van taal. Mensen met deze afasie spreken vloeiend, maar de gevormde zinnen hebben hun betekenis verloren.

Ja dat had ik.

Ik begreep de taal niet.

 

Maar ik was nog erger, ik kon niet vloeiend spreken.

Conductie afasie
Beschadiging van de zenuwcellen die de gebieden Broca en Wernicke met elkaar verbinden. Mensen met deze afasie kunnen taal produceren en begrijpen, maar kunnen niet herhalen wat ze kort daarvoor hebben gehoord.

Ja dat had ik.

Ik kon niet herhalen wat ik had gehoord.

 

Maar ik was nog erger, ik kon niet goed taal produceren en begrijpen.

Auditieve afasie
Een hersenbeschadiging in de hersenbalk of in de zenuwen die de prikkels uit de oren verder verwerken. Hierdoor is taalbegrip via het gehoor onmogelijk, terwijl van doofheid geen sprake is. Gelezen teksten kunnen wel worden begrepen.

Ja dat had ik.

Ik begreep de taal niet via het gehoor.

 

Maar ik was nog erger, ik begreep gelezen teksten ook niet.

Alexie of visuele afasie
Beschadiging van de verbinding tussen het gebied van de cortex dat prikkels van de ogen verwerkt en de taalgebieden. Hierdoor kan geschreven tekst niet worden herkend. Gesproken tekst kan wel worden begrepen.

Ik kon wel lezen, technisch lezen.

Maar ik begreep teksten niet.

Agrafie
Schade aan de uitstulping in de linker hersenhelft.
Stoornis in het schriftelijk taalgebruik.

Ik kon schrijven. Maar ik schreef in telegramstijl.

Parafasie
Foutieve weergave van een woord. Kan verwant zijn in klank, betekenis of onbegrijpelijk zijn.

Een voorbeeld: iemand zegt tafel, wanneer hij stoel bedoelt.

Ik had het (en soms nog altijd).

Aprosodie
Stoornis in begrip/gebruik van intonatie en gevoelswaarde van de taal

Deze stoornis heb ik niet, denk ik? 

Anomie
Stoornis in het benoemen, bij intacte herkenning. Kan beperkt zijn tot specifieke zaken zoals bijvoorbeeld kleuren.

Deze stoornis heb ik niet, denk ik?

03-08-10

Een boek ...

Via google kwam ik op een blog over een boekbespreking  'Zwaluwziek - Leven na een Herseninfarct' (Anthony Mertens).

Ik wilde dat boek wel eens lezen. Anthony was verlamd en hij kon niet meer praten. Dus ik dacht hij heeft afasie (taalstoornis) gekregen, nu blijkt het dat hij zijn mond niet goed kon bewegen en slikproblemen had dus het is een spraakstoornis, niet een taalstoornis.

Ik ben beginnen te lezen, ik zit nu aan blz 30 en het boek is gewoon te moeilijk, voor mij dan toch met mijn taalstoornis. Spijtig.

Volgens de boekbespreking, heeft Anthony een 'slecht karakter' gekregen, ik heb dat ook, maar zover ben ik nog niet in het boek. 

In het eerste stuk van het boek komt er een paar keer 'zomaar wenen' of ze noemen het emotionele incontinentie* (d.w.z. onaangepast huilen of lachen). Nu ik vind het wel normaal dat je 'zomaar' weent als je zo een serieuze beroerte hebt gekregen, want wat is 'zomaar'?

Ik heb een slecht karakter gekregen, maar sommige zeggen dat ik te lief was, misschien te bescheiden en nu normaler, iets egoistischer dus! Ja echt, mijn zus, mijn logopedist en zelfs mijn baas vinden dat!  Sommige anderen vinden mij niet meer tof en lief, ik ben soms een boze heks. Ik heb vrienden verloren, dat doet pijn. Nu heb ik vrienden gemaakt die geen vrienden waren, raar hé?! Het hangt van het karakter, ik ben veranderd!

*Ik herinner me dat mijn logopedist gebruikte het begrip 'emotionele incontinentie' ivm emotie, ruzie,..., en dat begrip maakte indruk op mijn ziel.

Woorden

Als ik 'nieuwe' woorden een paar keer lees en probeer te gebruiken dan gaat het beter. Ik vergroot mijn woordenschat en dat is ook mijn bedoeling natuurlijk. Een jaar geleden heb ik al mijn woordenschat verloren, mijn database was gecrasht of mijn hersenen waren beschadigd en serieus!

Op internet: Een Nederlandstalig kind beschikt op vierjarige leeftijd receptief over ongeveer 3200 woorden. Tot en met hun achtste jaar komen daar ongeveer 600 woorden per jaar bij, van hun negende tot hun twaalfde tussen de 1700 en 3000 per jaar, zodat ze op twaalfjarige leeftijd ongeveer de beschikking over 17.000 woorden hebben. Voor een volwassene zijn dat zo'n 50.000-70.000 woorden.

Mijn zoon (12 jaar) praat veel vlotter dan ik - dus ik zit nog niet aan 17.000 woorden. Volgend jaar misschien???

Gelukkig heb ik nog plaats in mijn hersenen ... Op internet: Mensen kunnen 'volledig' herstellen na, bijvoorbeeld een beroerte. Dit is te danken aan de plasticiteit van de hersenen: andere zenuwcellen nemen de functie van de verloren cellen over. Dit leidt er gewoonlijk wel toe dat de aard van de informatieverwerking verandert. De nieuwe aanpak is gewoonlijk minder efficiënt dan de oude en kost meer energie.

afasie,broca