03-09-09

Analfabeet

Ik kreeg veel briefjes van de lagere school en nog meer briefjes van de middelbare school en ik moest die allemaal lezen, amaai dat was zwaar voor mij. Ik begreep de teksten van de briefjes niet zo goed dus de kids moesten helpen. Goed dat ik veel wist van vroeger, sommige dingen selecteerde ik wat ik wilde lezen of niet wilde lezen zoals de schoolreglementen, zoveel bladzijden tekst lezen voor niks?!

Mijn kinderen moesten hun huiswerk maken, zelfstandig, ik kon niet goed helpen, ik voelde alsof ik een analfabeet ben. Ik kon wel technisch lezen maar ik begreep de teksten niet. Ik kon schrijven maar ik kon geen goede zinnen maken. Ik kon vrij goed spelling- en dt-fouten vinden van mijn kinderen, toch nog iets dat ik wel kan!?

Ik moest ook naar de ouderavond, hoe dat de school werkt enzo van die dingen. Op internet vind je informatie ivm luisteren naar een voordracht / voorlichting: er blijft van wat we horen, gemiddeld maar 20% hangen. Ik wist dat ik niet goed begrijpend luisteren kan, dus ik concentreerde me en deed mijn best en kon vrij goed volgen, dus ... volgens mij had ik wel meer dan 20% van de voorlichting opgevangen?! De spreker zei ook dat we nadien meer informatie gaan krijgen van de titularis van mijn zoons klas en daarna gaan we een drankje aangeboden worden. Ik vond de weg naar het lokaal van de klas niet en ik had het wel uiteindelijk gevonden. Daarna heb ik een drankje genomen, er waren mensen die ik kende, ik wilde wel praten maar ik durfde niet, ik had schrik om fouten te maken en ze wisten misschien ook niet dat ik een beroerte heb gekregen. Ik ben snel door gegaan en fietste terug naar huis.

De commentaren zijn gesloten.