16-07-09

Neurologie (Logopedie)

De logopedist, een toffe vrouw gaf elke dag oefeningen:

Wat wel ging voor mij was :

'Welk woord hoort niet in de rij'
'Woorden beginnen met ... of eindigen met ... '
'Ontbrekende letters'

Moeilijker vond ik :

'Tegengestelden'
'Samenstellingen'
'Werkwoorden'
'Zinnen maken met 2 woorden'

Op het einde van de week, deed de logopedist een test.

Ik kon vlot lezen, ik kende de kleuren.

Sommige delen van de test waren heel moeilijk voor mij, precies of dat ik gedrogeerd was en die zinnen met prentjes erbij waren heel raar.*

Ik had woordvindingsproblemen, samengestelde woorden (zoals veiligheidspeld) kon ik niet vinden.

Ik begreep tekst niet.

De logopedist gaf raad aan mijn man dus ... Afa heeft/moet/kan ...

Afasie / Begripsproblemem

Het onderwerp niet te plots veranderen.

Eenvoudige taal / korte zinnen gebruiken.

Rust is nodig.

De situatie niet kan inschatten.

Intelligente vrouw !

Ondersteuning is nodig.

Goed, dat ik intelligent ben Lachen. Ik kan niet goed praten en ik begrijp teksten niet. Ik praat teveel en ik ben misschien te chaotisch. Ik ben niet moe, ik heb niet veel rust nodig. Dat vind ik. En ik heb geen ondersteuning nodig maar ik heb wel een logopedist nodig (Help, ik kan niet praten, ik begrijp sommige zinnen echt niet). Ik kan echt wel mijn situatie inschatten maar ik ben misschien ook een beetje naïf! Anders zou ik depressief zijn!

Een stuk van het verslag:

Afa 'zoekt' naar de oplossing door het gevraagde te herhalen en te analyseren.

*Afa geeft zelf aan het gevraagde niet volledig te begrijpen maar door deductie het antwoord te vinden.

Afa praat zeer veel en erg omslachtig, ze wil alles uitleggen, alles begrijpen wat er aangeboden wordt.

Ze tracht voortdurend orde in haar gedachten te brengen, ze schrijft alles op. De woorden 'zien' helpt haar om ze te begrijpen.

Zij praat in telegramstijl met weinig goede zinsconstructies, voorzetsels, werkwoorden en voornaamwoorden.

Ze vraagt vaak te herhalen wat er gevraagd werd om zeker te zijn dat ze het begrepen heeft.

Afa heeft een ernstige gemengde afasie. Intensieve logopedische therapie is noodzakelijk. (Therapie-inhoud: alle aspecten van taal, taalbegrip, taalgebruik, functionele taal).

De commentaren zijn gesloten.